Vaše zdravie – ako si nájsť lekára

Vaše zdravie – ako si nájsť lekára


Bookmark and Share


Bežné problémy

V prípade bežných zdravotných problémov navštívte miestneho lekára. Nechoďte do nemocnice. Iný výraz pre „lekára“ je General Practitioner (všeobecný lekár) alebo GP. Ak ste chorí v Spojenom kráľovstve, musíte ísť najprv k všeobecnému lekárovi.

Naliehavé prípady

Ak je váš prípad naliehavý, no neohrozuje život, je najlepšie ísť do walk-in centier, teda centier zdravotnej starostlivosti. Centrá zdravotnej starostlivosti pomôžu v prípade:

 • infekcií
 • zlomenín
 • menej závažných chorôb
 • teploty
 • núdzovej antikoncepcie
 • hnačky a zvracania
 • bolestí
 • pádov a vyvrtnutí
 • vyrážok
 • rán
 • uštipnutí

Núdzové prípady

Do nemocnice choďte iba v núdzových prípadoch. Oddelenie úrazov a pohotovosti (A&E) v nemocnici poskytuje pohotovostnú starostlivosť ľuďom, ktorí sú vážne chorí alebo zranení.

Oddelenie úrazov a pohotovosti A&E pomôže v prípade:

 • úrazov hlavy
 • kolapsu alebo straty vedomia
 • náhlej alebo závažnej dezorientácie
 • závažných úrazov
 • infarktu
 • závažných problémov s dýchaním
 • veľkej straty krvi
 • závažných popálenín
 • extrémnych alergických reakcií
 • podozrenia na mŕtvicu

Na oddelení A&E musí personál venovať pozornosť vážnym a život ohrozujúcim stavom, takže ak tam idete s malým zranením, budete musieť dlhý čas čakať, kým vás ošetria.

Ak neviete rozprávať po anglicky, máte právo požiadať o tlmočníka. Ak vaše zranenie nie je vážne choďte do centra zdravotníckych služieb alebo do zriadenia pre ľahké zranenia. V zariadení pre ľahké zranenia si nemusíte dohodnúť stretnutie s lekárom. Vedie ich tím vysoko kvalifikovaných zdravotných sestier, ktoré sú skúsené a kvalifikované na ošetrovanie ľahkých zranení. Zariadenia pre ľahké zranenia a centrá zdravotnej starostlivosti sú otvorené 365 dní v roku a poskytujú ošetrenie pri menej závažných zraneniach, ako sú vyvrtnutia, rezné rany a odreniny. Veľa ľudí ide na oddelenie úrazov a pohotovosti (A&E) s ľahkými zraneniami, aj keď by mohli byť ošetrení oveľa rýchlejšie v zariadení pre ľahké zranenia alebo v centrách zdravotnej starostlivosti.

Odkazy

Centrá zdravotnej starostlivosti v Southamptone nájdete v zdravotnom stredisku Bitterne Health Centre a v nemocnici RSH Hospital. Ďalšie informácie nájdete, ak kliknete na odkaz uvedený nižšie.

internetová stránka o urgentnej starostlivosti v rámci komunitnej zdravotnej starostlivosti v Southamptone

Ordinácia v Nicholstown

V prípade ďalších problémov navštívte svojho lekára. Každý v Spojenom kráľovstve má právo zaregistrovať sa u lekára.

Ak máte zdravotný problém alebo sa cítite zle, zavolajte svojmu lekárovi a dohodnite si stretnutie. Ordinácia vášho miestneho lekára alebo prax všeobecného lekára poskytuje široký okruh rodinných zdravotníckych služieb vrátane:

 • rád pri zdravotných problémoch i o sexuálnom zdraví
 • rád o antikoncepcii a tehotenstve
 • očkovaní
 • vyšetrení a liečbe
 • predpisov liekov
 • odporúčaní na ďalšie zdravotnícke služby a sociálne služby.

Ak váš zdravotný stav nie je naliehavý, môžete očakávať, že lekár vás bude môcť pozrieť v priebehu dvoch pracovných dní alebo zdravotnícky odborník, ako je zdravotná sestra, v priebehu jedného pracovného dňa. Pokiaľ nepotrebujete návštevu u lekára v priebehu dvoch pracovných dní, môžete si návštevu dohodnúť vopred, ak vám to viac vyhovuje.

Je dôležité dodržať termín stretnutia, prípadne informovať ambulanciu, ak stretnutie musíte zrušiť alebo zmeniť jeho termín.

Ako si nájsť lekára

Ak ešte nie ste zaregistrovaní v ambulancii všeobecného lekára, alebo si chcete nájsť lekára v mieste, kde bývate, pozrite si našu stránku Všeobecní lekári v Southamptone. page.

Pracovné hodiny

V čase mimo pracovných hodín sa môžete dostať k všeobecnému lekárovi prostredníctvom služby mimo pracovných hodín. Túto službu je potrebné využívať iba v prípade naliehavých zdravotných problémov, ktoré nemožno odložiť až do otvorenia ambulancie vášho všeobecného lekára. Táto služba neposkytuje opakované recepty.

Ďalšie informácie o tom, kedy je najlepšie zavolať službu mimo ordinačných hodín, získate, ak kliknete a prečítate si tento odkaz. Služba je dostupná na telefónnom čísle 0844 811 3060.

Číslo 999 volajte iba v prípade lekárskej pohotovosti.

Odkazy

Všeobecní lekári v Southamptone

Ordinácia v Nicholstown

Ak potrebujete slovné zdravotné rady a pre dohodnutie návštevy u zubára v Hampshire navštívte dentálnu linku pomoci v Hampshire.

Lekáreň

Keď vám váš lekár dá recept, zvyčajne idete do lekárne. Lekárnik vám na základe tohto receptu vydá správny liek.

Okrem vydávania liekov na recept poskytujú lekárne aj iné služby. Napríklad:

 • rady pri ľahkých ochoreniach ako napríklad nádcha, kožné problémy a alergie.
 • núdzovú antikoncepciu
 • V lekárni si môžete kúpiť aj lieky proti kašľu, nádche a proti bolesti

Odkazy

Miestne lekárne

Otváracie hodiny v čase Vianoc a na Nový rok

Služba NHS direct

Rady od lekára môžete získať prostredníctvom služby NHS Direct -na čísle 0845 46 47. NHS Direct je telefonická služba dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku, ktorá poskytuje odborné zdravotné rady, informácie a uistenie každému, kto to potrebuje.

NHS Direct poskytuje množstvo informácií a rád o individuálnej starostlivosti aj online na NHS Direct website.

Užitočné odkazy

internetová stránka možností štátnej zdravotnej služby

lekárske rady teraz

Kontrolný systém príznakov a zdravotný systém NHS direct

Ordinácia v Nicholstown

Ak potrebujete slovné zdravotné rady a pre dohodnutie návštevy u zubára v Hampshire navštívte dentálnu linku pomoci v Hampshire.