Waxbarashada iyo Xanaanada Caruurta

Waxbarashada iyo Xanaanada Caruurta


Bookmark and Share


Iskuulo fara badan ayaa bixiya howlo wax qabad ah ka dib markii ay fasaladu iskuulku dhamaadaan. Wax qabadyadaas waxay caawiyaan sidii lagu soo buuxin lahaa baahida ardayda, qoysaskooda iyo bulsho weynta kaleba. Iskuulada bixiya howlaha ka danbeeya xilliga iskuulka waxaa loo yaqaana ‘ Iskuulada dheeraadka’.

Iskuulada dheeraadka ahi waxaa laga yaaba inay bixiyaan:

 • Xanaanada caruurta ay da’doodu gaarayso ilaa iyo 14 sanno jirka (16 hadii ardaygu curyaan yahay), inta u dhaxaysa 8am – 6pm sanadka oo dhan iyo halkii ay baahi jirto.
 • Howlo kala duwan xilliga iskuulka ka dib iyo xilliyada fasaxyada iskuulka
 • Caawinaada waalidiinta iyo waxbarashada qoyska
 • Bulshada ayaa u isticmaasha waxbarida dadka qaangaarka ah iyo bulshada
 • Waxaa laga helaa howlaha qaaska ah

Warbixino dheeraad ah

Iskuulka degaankaada ayaa ku sheegi kara howlaha waxqabyada ay bixiyaan.

Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan Iskuulada dheeraadka ah ee degaanka Southampton, riix qadka hoos ku qoran:

http://www.southampton.gov.uk/learning/extendedschools/after-school.aspx

Waxbarashada iyo Sure Start

Sure Start waa barnaamij ay dowladu bixiso si uu u siiyo bilaabitaanka ugu fiican ee noloshe ee cunug walba. Xarumaha Caruurta ee Sure Start waxay isku keenaan waxbarashada xilliga hore, xanaanada caruurta, hayadaha caawinaada caafimaadka iyo qoyska. waxay siin karaan howlo fara badan adiga iyo cunugaadaba, oo dhamaanba ah hal meel.

Waxaad ka heli kartaa talooyin qiimo leh oo ku sabsan:

 • Caafimaadka iyo arimaha qoyska
 • Doorashooyinka xanaanooyinka caruurta ee degaanka
 • Ka heli kartaa howlaha qaaska u ah qoysaska
 • Ka heli kartaa fursado tababar iyo shaqo

Ciiwaanada xarumaha Sure Start, riix halkaan

www.southampton.gov.uk/living/scchildren/scis.aspx

Howlaha Warbixinada Dadka Caruurta iyo Dhalinyarada ee Southampton

Qeybta Warbixinta Caruurta iyo Dhalinyarada ee Southampton (CIS) way ku caawin karaan haddii aad caruur leedahay, oo aad doonayso

 • Inaad hesho ama ka shaqeeyso xanaanada caruurta
 • Warbixinada fasalada waalidiinta,
 • Waxqabadka caruurta iyo dhalinyarada,
 • Caawinaada qoyska
 • Warbixinta caafimaadka
 • Kalaabyada Iskuulka ka dib ah
 • Waxbarashada sanooyinka hore

Halkaan ka riix wixii warbixin dheeraad ah

http://www.southamptonchildcare.org.uk

Helitaanka Iskuulka

Si aad u hesho iskuul u dhow halka aad degen tahay la xariir kooxda ku qoritaanka iskuulada ee Dowlada Hoose ee Southampton. Waxay kaa qaadi dooonaan magaca cunugaada, taariikhdii uu dhashay iyo ciiwaankaada oo waxay ku soo diri doonaan foomka codsiga iyo liiska iskuulada.

Waa inaad soo buuxisaa foomkaas oo aad dib u soo celisaa. Kooxda ku qoritaanka iskuuladu waxay ku soo diri doonaan waraaqad ay kugu sheegayaan iskuulka aad aadi karto iyo taariikhda aad bilaabi doonto.

Ciiwaankoodu waa: School Admissions Team, 5th Floor Frobisher House, Nelson Gate, Southampton. SO15 1BZ

Telefoonkooduna waa : 023 8083 2125

Email-ka ah: school.admissions@southampton.gov.uk

Website-ka: www.southampton.gov.uk/learning/applyingforaschool/default